Mundur Polowy Wojsk Specjalnych - 118/DKWS - 112/175/98
następny