Polityka prywatności

§
6. Polityka ochrony prywatności
1. Sklep cytadelaasg.pl zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników witryny w ramach rejestracji przez użytkownika w sklepie internetowym, dokonywania przez użytkownika transakcji zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego, prowadzenia przez sklep cytadelaasg.pl z użytkownikiem wymiany korespondencji.
2. Administratorem danych osobowych PPHU TOM-LEX z siedzibą w Warszawie 01-066 ul. Burakowska 9.
3. Podanie danych osobowych przy korzystaniu ze sklepu cytadelaasg.pl w sposób opisany w pkt § 6 ust. 1. jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji lub zakupu w sklepie.
4. Dane osobowe użytkownika zbierane przy korzystaniu ze sklepu cytadelaasg.pl w sposób opisany w § 6 ust. 1. mogą być przechowywane i wykorzystywane do następujących celów:
a) do umożliwienia Klientom zalogowania sie do sklepu internetowego;
b) do umożliwienia Klientom korzystania z funkcji sklepu internetowego, w tym do składania przy wykorzystaniu sklepu internetowego zamówień;
c) do obsługi transakcji sprzedaży, w tym wysłania Klientom potwierdzeń czy zamówionego towaru;
d) do odpowiedzi na pytania Klientów sklepu internetowego;
e) do rozpatrywania roszczeń Klientów, w tym w zakresie niezgodności towaru z umową, roszczeń gwarancyjnych, roszczeń wynikających z odstąpienia od umowy bez podania przyczyny;
f) do kierowania roszczeń względem Klientów;
g) do celów marketingowych sklepu cytadelaasg.pl (tylko o ile Użytkownik rejestrując się lub składając zamówienie wyraził zgodę na użycie jego danych do celów marketingowych).
5. Użytkownikowi przysługuje zgodnie z postanowieniami art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia (prawo kontroli przetwarzania danych). W ramach prawa kontroli Użytkownik może również m.in. żądać zaprzestania przetwarzania Jego danych (art. 32 ust. 1 pkt 7 przedmiotowej ustawy), jak również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Jego danych (art. 32 ust. 1 pkt 8 przedmiotowej ustawy).
6. Z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 7 i 8 poniżej, sklep cytadelaasg.pl zabezpiecza i chroni dane osobowe Użytkowników przy użyciu wszelkich niezbędnych środków technicznych i nie udostępnia ich żadnym osobom lub podmiotom trzecim. Dane te służą wyłącznie do prawidłowej realizacji zamówień dokonywanych w sklepie oraz do obsługi posprzedażowej, ewentualnie do celów marketingowych, jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę.
7. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione uprawnionym osobom, organom lub instytucjom (w tym organom wymiaru sprawiedliwości) tylko i wyłącznie w wypadkach, gdy wyraźnie nakazują to określone przepisy prawa. Ponadto dane osobowe Użytkownika sklepu cytadelaasg.pl są udostępniane podmiotom obsługującym wysyłkę towaru, o ile dany Klient dokonując zakupu przy wykorzystaniu sklepu internetowego wybierze sposób dostawy towaru za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej.