Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CYTADELAASG.PL
§ 1. Informacje ogólne
1. Regulamin sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej www.cytadelaasg.pl (dalej "sklep cytadelaasg.pl") określa tryb zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów będących w asortymencie sklepu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość przy wykorzystaniu przedmiotowej witryny internetowej, w tym zasady i formy składania zamówień, sposoby i koszty dostawy zamówionych towarów, sposoby zapłaty za zamówione towary, uprawnienia kupującego w zakresie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, procedurę składania i rozpatrywania reklamacji, zasady ochrony danych osobowych kupującego oraz jego uprawnienia z tym związane.
2. Właścicielem sklepu cytadelaasg.pl jest firma PPHU TOM-LEX Tomasz Kuchta z siedzibą w Warszawie 01-066 ul. Burakowska 9. Numer Identyfikacji Podatkowej 532-185-90-65
3. Adres do korespondencji sklepu cytadelaasg.pl: ul. Burakowska 9, 01-066 Warszawa
4. Korzystanie ze sklepu cytadelaasg.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami polityki ochrony prywatności określonymi w § 6 niniejszego regulaminu. Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia z obowiązków z niego wynikających dla osób kupujących.
5. Wszystkie towary dostępne w sklepie cytadelaasg.pl przeznaczone są do celów rozrywkowych (gry taktyczne, kolekcjonerstwo) dla osób dorosłych (powyżej 18 roku życia). Są to wyłącznie wierne kopie (repliki) ich rzeczywistych odpowiedników takich jak m.in.: broń palna, optyka, oporządzenie taktyczne. Przypominamy, że skoro zostały one wyprodukowane z przeznaczeniem do celów rozrywkowych, nie można ich porównywać z prawdziwymi odpowiednikami (ewentualne różnice nie mogą stanowić podstawy reklamacji). Dostępne w naszym sklepie towary poza zewnętrznym odwzorowaniem różnią się od oryginalnych odpowiedników m.in. materiałami z których zostały wykonane, wytrzymałością, sposobem, zakresem i precyzją działania. Jeśli w sklepie cytadelaasg.pl widnieje określenie "broń", "pistolet", "karabin", "strzelba", "luneta", "kolimator", "kamizelka" itp. bez słowa "replika", nie zmienia to faktu iż jest to kopia odpowiednio broni, pistoletu, karabinu, itd., zaś określenie to stanowi skrót myślowy użyty jedynie dla wygody kupującego i dla utrzymania "klimatu".
6. Towary dostępne w sklepie cytadelaasg.pl oznaczone jako "repliki/imitacje broni" mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
7. Sklep cytadelaasg.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne towarów były zgodne z rzeczywistością. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów.
8. Treści zamieszczone w ramach sklepu cytadelaasg.pl, w tym w szczególności wizerunki, opisy i ceny produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Treści te są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
§ 2. Zasady zamawiania
1. Kupujący dodaje do koszyka towary, których nabyciem jest zainteresowany i wybiera formę płatności oraz dostawy. Następnie używając zakładki "Złóż zamówienie" kupujący przechodzi do formularza "Dane adresowe", który wymaga wypełnienia w zakresie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, tj. imienia i nazwiska zamawiającego, jego adresu, numeru telefonu i adresu e-mail. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza zamówienia stanowi złożenie firmie PPHU TOM-LEX z siedzibą w Warszawie oferty zakupu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego.
3. Kupujący w celu umożliwienia realizacji zamówienia winien podać numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adres e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
4. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 5 dni, nie będą realizowane.
5. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
6. Sklep cytadelaasg.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
7. Informacja o cenach towarów w sklepie cytadelaasg.pl obowiązuje do czasu ich zmiany na skutek zmian kursów walut, kosztów transportu, kosztów nabycia towarów lub innych czynników niezależnych od stron.
8. Sklep cytadelaasg.pl zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu, w szczególności z uwagi na wymogi wynikające z przepisów prawa lub na wyczerpanie zasobów magazynowych.
9. W przypadku braku zamówionych towarów w magazynie:
a) jeżeli istnieje możliwość wykonania umowy sprzedaży przed upływem 30 dni od złożenia zamówienia, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie i o związanym z nim ewentualnym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia w stosunku do terminu ustalonego zgodnie z pkt § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu. W razie braku akceptacji przez Kupującego wydłużeniu czasu realizacji zamówienia, sklep cytadelaasg.pl zwraca Kupującemu wszelkie uprzednio wpłacone kwoty niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania rezygnacji Kupującego.
b) jeżeli nie istnieje możliwość wykonania umowy przed upływem 30 dni od złożenia zamówienia, sklep cytadelaasg.pl zwraca Kupującemu niezwłocznie wszelkie uprzednio wpłacone kwoty nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia.
10. Ceny towarów dostępnych w sklepie cytadelaasg.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
11. Promocje się nie łączą. Nie udzielamy dodatkowego rabatu na produkty objęte promocją.
12. Sklep cytadelaasg.pl wystawia faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT, należy zaznaczyć stosowne pole w formularzu zamówienia i podać niezbędne dane firmy (nazwa, adres, numer NIP) lub osoby fizycznej (imię i nazwisko, adres), na którą faktura VAT ma być wystawiona. W przeciwnym wypadku Kupujący otrzyma paragon fiskalny.
§ 3. Terminy, sposoby, koszty dostawy oraz zapłata za towar
1. Sposoby dostawy zamówionych towarów:
a) dostawa do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany w formularzu zamówienia.
b) odbiór osobisty w Warszawie na ulicy Burakowskiej 9
2. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy cytadelaasg.pl a Kupującym, wynikające z zasobów magazynowych lub miejsca dostawy.
3. Koszt dostarczenia zamówionego towaru ponosi kupujący i zależy on od wybranej formy dostawy, wagi towaru oraz formy zapłaty i wynosi:
Dostawa firmą kurierską Global Logistic System - GLS Przelew na konto 0-30 kg - 15,50 zł Pobranie 0-30 kg - 22,00 zł
Dostawa Pocztą Polską List polecony priorytet Do 2 kg - 13,50 zł Paczka pocztowa priorytetowa wg cennika Poczty Polskiej
4. Formy zapłaty za towar:
a) bezpośredni przelew na konto cytadelaasg.pl;
b) płatność za pośrednictwem systemu PayPal (kartą płatniczą lub przelewem);
c) płatność gotówką przy odbiorze towaru (osobistym lub przy przesyłce pobraniowej)
5. W przypadku wyboru:
a) zapłaty w formie przelewu towar zostaje wysłany po wpłaceniu całkowitej kwoty tj. ceny towaru i kosztów przesyłki,
b) zapłaty za pośrednictwem systemu Paypal towar zostaje wysłany po uzyskaniu przez cytadelaasg.pl od PayPal informacji o dokonaniu płatności przez Klienta, całkowitej kwoty to jest ceny towaru i kosztu przesyłki.
6. Sposób wysyłki i płatoności prosimy wybierać prawidłowy za pierwszym podejściem.
§ 4. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru
1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. § 4 ust. 2 oraz ust. 3 poniżej, Klient będący konsumentem, który nabył towar za pośrednictwem sklepu cytadelaasg.pl może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 (dziesięciu) dni od otrzymania towaru. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przesyłając je na nasz adres do korespondencji podany w par 1 ust. 3 niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu 10-dniowego wystarczające jest nadanie przesyłki pocztowej zawierającej pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w placówce pocztowej przed upływem terminu. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wzajemny zwrot świadczeń (tj. zwrot towaru i zwrot ceny, jeśli miała miejsce przedpłata) powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty wpływu do sklepu cytadelaasg.pl oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy wraz z towarem. Jednakże w przypadku transakcji potwierdzonej fakturą VAT, zwrot ceny nastąpi w terminie 5 dni od daty otrzymania podpisanej przez Klienta faktury korygującej.
2. Odstąpienie od umowy bez podania o którym mowa w § 4 ust.1 powyżej możliwe jest wyłącznie jeśli:
a) Produkt znajduje się w oryginalnym opakowaniu wraz z wszystkimi dokumentami, z jakimi był dostarczony, w tym z oryginalnym dowodem zakupu - paragonem fiskalnym lub fakturą VAT,.
b) Produkt nie był używany w sposób przekraczający ramy zwykłego zarządu, rozmontowywany lub modyfikowany (w szczególności chodzi o modyfikacje przez Klienta lub przez pracowników sklepu cytadelaasg.pl na żądanie Klienta),
c) Produkt nie został uszkodzony i jest całkowicie kompletny.
3. Odstąpienie od umowy bez podania przyczyny opisane w § 4 ust. 1 powyżej jest niemożliwe, jeżeli umowa dotyczy sprzedaży produktu o właściwościach określonych przez Zamawiającego w zamówieniu. W szczególności chodzi o sytuacje, w których towar jeszcze przed wysłaniem został na żądanie Zamawiającego poddany modyfikacji przez pracowników sklepu cytadelaasg.pl. (podstawa prawna: art. 10 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.).
4. Zwracany w wyniku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny towar należy przesłać na własny koszt w oryginalnym opakowaniu i w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem na adres do korespondencji podany w pkt § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Sklep cytadelaasg.pl zastrzega, iż nie będzie przyjmował żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
5. Zwrot ceny zakupu towaru nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta odstępującego od umowy bez podania przyczyny.

§ 5. Płatności on-line eCard Płatności online obsługuje firma eCard S.A.
1. Dostępne formy płatności: ePrzelewy: Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank S.A.), Przelew24 (Bank Zachodni WBK S.A.), Przelew z BPH (Bank BPH S.A.), Płacę z iPKO (PKO BP S.A.), Pekao24Przelew (Bank Pekao S.A.), Płacę z Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank S.A.), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank S.A.), Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.), Płać z ING (ING Bank Śląski S.A.), Credit Agricole Bank Polska S.A., Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.), db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.), T-mobile Usługi Bankowe (Alior Sync S.A.), Płać z Plus Bank (Plus Bank S.A.), Płacę z IKO (PKO BP S.A.), Płacę z Idea-Bank (Idea Bank S.A.), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank S.A.), PeoPay (Bank Pekao S.A.), e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A.), BLIK (Polski Standard Płatności Sp. z o. o.) Przelewy półautomatyczne: Deutsche Bank Polska S.A., Invest Bank S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A., Bank Pocztowy S.A., Bank Spółdzielczy we Wschowie, Millennium Bank S.A., Credit Agricole Bank S.A., Bank DnB Nord Polska S.A., Bank Zachodni WBK S.A. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
2. Reklamacje- Zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem; W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego.
3. Prawo odstąpienia od umowy przysługuję każdemu w okresie 14 dni od daty zakupu.